Impressum

Informacje zgodnie z § 5 SGT
FREIRAUM GRAFIKDESIGN
Eppendorfer Weg 3
20259 Hamburg

Reprezentowany przez:
Justyna Schmidt

Kontakt:
Telefon: +49 40 31794210
Fax: +49 40 31792543
E-mail: info@freiraum-grafikdesign.de

Identyfikator podatku od sprzedaży:
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27a ustawy o podatku od sprzedaży: DE251202002

Copyright © Urszula Kwasińska
wszystkie prawa zastrzeżone
Zaden z wierszy nie moze byc publikowany bez zgody autorki.

Fotografie:
© Andreas Schmidt-Wiethoff
schmidt-wiethoff.de

Opracowanie graficzne i realizacja techniczna:
Justyna Schmidt
freiraum-grafikdesign.de

Tlumaczenia niemieckie:
Jolanta Rubiniec, Justyna Schmidt, Torsten Kiehne

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub w pewnych okolicznościach do
które wskazują na działalność niezgodną z prawem. Obowiązek usunięcia lub zablokowania informacji zgodnie z ogólnymi warunkami użytkowania.
Nie narusza to przepisów prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich właściciel lub użytkownik. W momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, sprawdzono, czy nie doszło do naruszenia prawa. Niezgodne z prawem treści nie były rozpoznawalne w momencie tworzenia odnośników.
Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, jest jednak nieuzasadnione bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, usuniemy takie linki natychmiast.

Prawo autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub redaktora.
Twórca. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treść stron trzecich jest oznaczona jako taka. Jeśli jednak dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ze względu na obowiązek prawny jestem zobowiązany poinformować państwa, niezależnie od mojego udziału w procedurze alternatywnego rozstrzygania sporów, że Komisja Europejska utworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS) służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Platformę można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/