Ku słońcu

wchodzę w złocistość zboża pełne kłosy uderzają moje łono