Matka

początek
nowy byt
i wszechświat
jutrzenka zakwita
ziarenkiem
okrytym miłością
w Jej łonie

kosmos
dla maleńkich oczu
wiązanka ciepłych słów
pachnących łagodnością
przewidującym spojrzeniem
bezpieczeństwem rąk
i przytuleniem co
na zawsze w nas
zostanie

szukasz… tęsknisz
Ona
połączona z tobą
nićmi serca
biegnącymi z ziemi
do nieba

Mutter

der Anfang
das neue Dasein
und das Universum
die Morgenröte blüht auf
als ein Körnchen
mit Liebe bedeckt
in Ihrem Schoß

Kosmos
für die winzigen Augen
ein Strauß warmer Worte
nach Sanftheit duftend
mit vorausschauendem Blick
Geborgenheit der Hände
und die Umarmung
die für immer in uns
bleibt

du suchst … du sehnst dich
Sie
mit dir verbunden
mit den Webfäden des Herzens
die von der Erde
bis zum Himmel verlaufen

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Zapraszam do udziału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *